ویدیو حرکات تعادلی در یوگا

رایگان

افزودن به علاقه مندی ها

حرکاتی در یوگا هستند که هم به صورت ایستاده و هم به صورت خوابیده انجام می شوند. در حرکاتی که به صورت ایستاده انجام می شوند، علاوه بر ایجاد کشش در بدن تعادل بدن نبز هدف قرار می گیرد. با بالا رفتن تعادل، اعصاب بدن آرام می شوند و تمرکز و دقت فرد به مرور افزایش پیدا می کند.


سایر ویدیو ها