طلاق برای کودکان با هر سنی بسیار پرتنش، استرس‌زا، و ناراحت کننده است. در این میان، والدین موظف‌اند با حمایت از کودکان و برقراری امنیت در خانه، هدایت مسیر پرتنش جدایی، و افزودن به اعتماد و قدرت فرزندان خود در هنگام جدایی، شرایط استرس‌زا را تا حدی کاهش دهند. اگرچه بوجود آمدن تنش و استرس در هنگام جدایی امری اجتناب ناپذیر است، والدین باید به کاهش این عوامل کمک کنند. آن‌ها می‌توانند با توجه کردن به نیازهای کودکان خود، مطرح کردن مسئله طلاق با آنها، بوجود آوردن محیط امن و باثبات به بهبود شرایط پیش آمده کمک نمایند.

نیازهای کودکان مهم‌ترین مسئله در زندگی والدین محسوب می‌شود.  آنها نیاز دارند والدین در زمینه چگونگی برقراری ارتباط با آنها، اختلاف نظرات خود را کمتر کنند. نیاز به هر دوی پدر و مادر به یک اندازه برای آنها اهمیت دارد. والدین باید در حضور کودکان از یکدیگر به نیکی یاد کنند. نهایتا، کودک به هم پدر و هم مادر در روند تعلیم و پرورش نیازمند است.

با کودکان خود چگونه در مورد مسئله طلاق صحبت کنیم؟ واقعیت را به فرزندان خود بگویید و دلایل جدایی را بر اساس درک و فهم کودکان خود با آنها درمیان بگذارید. به فرزندان خود بگویید که چقدر آنها را دوست دارید و تا چه اندازه برای شما اهمیت دارند. به آنها یادآوری کنید که شرایط کنونی عوض شده است و چگونگی کنار آمدن با شرایط را به کمک هم بررسی کنید. علی رغم صداقتی که باید با کودکان خود داشته باشید از مقصر جلوه دادن همسرتان اجتناب کنید و برای او احترام قائل شوید. بعد از تصمیم به جدایی، چگونگی در میان گذاشتن این مسئله با کودکان خود و صادقانه مطرح کردن دلایل جدایی را در صدر برنامه خود قرار دهید.

والدین باید حجم اطلاعاتی که قرار است با کودکان خود مطرح کنند را کنترل و بررسی کنند. با توجه به سه مورد روبرو، اطلاعات را در اختیار آنها قرار دهید: شرایط سنی کودکان را در نظر بگیرید، تغییرات زندگی آنها را بدون درگیرکردن بیش از حد ذهنشان بیان کنید، و در پایان، بدون در نظر گرفتن کم و یا زیاد بودن اطلاعاتی که در اختیارشان قرار می‌دهید سعی کنید واقعیت را به آنها بگویید.

بطور خلاصه، با اطمینان دادن به آنها از طریق درک احساسات فرزندان، گوش دادن به آنها، کمک به پیدا کردن کلمات برای بیان احساسات، ترغیب آنها به صداقت، و تایید کردن احساسات متغیر آنها، فرایند جدایی را برای آنها آسان‌تر کنید. کنار آمدن با شرایط جدید بعد از جدایی والدین کار آسانی نیست، بنابراین همزمان تغییرات بوجود آمده، والدین موظف‌اند محیطی امن و باثبات را برای کودکان خود فراهم کنند.

 

مترجم: حنانه قاسمی